Regulament

Regulamentul Scolii de Japoneza SAKURA

Condiții de înscriere și desfășurare a cursului
Pentru începerea fiecarui modul ( 24 cursuri la adulti sau 12 cursuri pentru copii 6-17 ani) este necesar să existe un număr minim de 4 participanți (maxim 10) înscriși. Locurile sunt limitate. Înscrierea se face pe principiul primul venit - primul servit.

Locul la curs este garantat în momentul achitării taxei de rezervare loc (600 ron). Aceasta va fi scazută din costul modulului in momentul inceperii lui. De asemenea, este nereturnabilă (in cazul retragerii studentului din orice motive si nu implica nicio obligație din partea SAKURA (ofertă cursuri compensatorii sau materiale de studiu)) întrucât modulul nu va mai accepta alți studenți în grupa respectivă. 
Şcoala Japoneză SAKURA își rezervă dreptul de a închide grupe cu mai puțin de patru cursanți.  În cazul în care studenții nu se pot transfera la un curs potrivit, se va returna suma plătită integral, fără a oferi dobândă sau alte compensații.

De asemenea, pentru cazuri izolate, Şcoala Japoneză SAKURA își rezervă dreptul de a lua măsuri drastice și radicale prin excluderea unilaterală a studenților de la cursurile de japoneză / manga  cu returnarea sumelor achitate deja in avans si cu blocarea oricăror căi de comunicare pe viitor, pentru urmatoarele situații :

- limbaj nepoliticos, injurios, defăimător sau înjositor adresat in spatiul public sau privat la adresa profesoarei de la clasă sau la adresa personalului SAKURA in general

- atitudine neadecvată, amenințătoare, intimidantă in fața personalului SAKURA

- afirmații (scrise sau orale) care lezează sau aduc un afront liberei exprimări din punct de vedere religios, politic sau orientare sexuală

- interferenta cu copiii a rudelor acestora și a exprimării oricarei idei ce pune presiune pe profesoara de la clasă și pe metodele ei de predare

- oricare dintre situațiile de mai sus care ar putea avea loc nu numai in relația studenți - SAKURA cât și in relația colegi - colegi ( indiferent de grupă sau curs). În astfel de situații, se exclud automat toți studenții implicați direct (care apar pe inregistrarile cursului respectiv). 


Plata cursurilor se efectuează în avans și poate fi făcută in contul Şcolii Japoneze SAKURA RO71BTRLRONCRT0CF0804401      (menționând cursul dorit) deschis la BANCA TRANSILVANIA pe numele SC SAKURA CULTURE AND EDUCATION SRL.
Numărul maxim de cursanți într-o grupă este de 12.
Ședințele de la care se absenteaza nu pot fi recuperate.
Fiecare curs are o durata de 90 minute (exceptie fac grupele de copii mici 6-8 ani - 60 min) 
În cazul schimbării detaliilor de contact, te rugăm să ne trimiți un mesaj cu noile date la office@japoneza.com.

Politica de retragere 
În cazul în care nu mai poți participa la cursul la care te-ai înscris, returnarea taxei de curs se poate face dacă retragerea este anunțată cel târziu cu 3 zile înainte de începerea cursului ( mai puțin taxa nereturnabilă de rezervare loc de 500 ron). 
În cazul în care retragerea se face după începerea cursului, suma poate fi recuperată prin direcționarea acesteia în contul altui curs, la alegerea participantului. 

Suma nu poate fi returnată după începerea cursului întrucat cursurile încep în funcție de numărul de persoane înscrise iar locurile pentru fiecare curs sunt limitate.

Politica de protecție a copilului  

Avem o responsabilitate față de copiii care participă la cursurile noastre.
În conformitate cu politica noastră de protecție a copilului, ne așteptăm ca toți copiii cu vârsta sub 11 ani să fie preluați de la sediul nostru la finalul orei de curs de către familie/persoana desemnată, cu vârsta de peste 14 ani. 
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru copiii nesupravegheați, aflați în incinta Şcolii Japoneze SAKURA în afara orelor de curs.

Protecția datelor cu caracter personal

Şcoala Japoneză SAKURA are obligația legală de a administra în condiții de siguranță orice date personale pe care ni le furnizezi despre copilul tău. 
Prin înscrierea la curs îți dai acordul ca Şcoala Japoneză SAKURA să colecteze și să proceseze aceste informații.
Datele personale (e-mail si telefon) sunt folosite doar pentru comunicarea în ceea ce privește cursul sau atelierul la care te-ai înscris (anunțare începere, anunțare amînare – în cazul în care profesorul are o problemă de sănătate sau trimitere materiale de curs, daca este cazul).
Adresa de mail poate fi utilizată și pentru anunțarea prin newsletter a unui nou curs sau eveniment în cadrul Şcolii Japoneze SAKURA.
În situația în care nu dorești să primești astfel de informații, te rugăm să menționezi în momentul înscrierii.  

Aspecte generale privind utilizarea site-ului

Acești Termeni de utilizare guvernează utilizarea (inclusiv simplul acces la) site-ului www.japoneza.com operat de SAKURA CULTURE AND EDUCATION  SRL (denumit în continuare „SAKURA CULTURE AND EDUCATION“ sau „noi“ ), inclusiv conținutul și serviciile puse la dispoziție prin intermediul www.japoneza.com .

Orice persoană care accesează site-ul („tu/dumneavoastră“) acceptă necondiționat și integral aceste Condiții de utilizare, în forma în vigoare la momentul vizitei pe site.

Prin utilizarea site-ului nostru sunteţi de acord cu prezenţii Termeni şi cu condiţiile aferente. Vă rugăm să îi citiţi cu atenţie. Serviciile noastre sunt variate şi, prin urmare, este posibil ca uneori să se aplice Termeni şi condiţii suplimentare sau cerinţe suplimentare pentru unele servicii (inclusiv cerinţe referitoare la vârstă). În cazul anumitor Servicii, există Termeni şi condiţii suplimentare, iar, dacă utilizaţi acele Servicii, Termenii şi condiţiile suplimentare respective fac parte din contractul dintre dvs. și SAKURA CULTURE AND EDUCATION SRL.

Unele dintre serviciile noastre sunt disponibile pe dispozitive mobile.  E important să știti că nu utilizați aceste Servicii într-un mod care vă distrage atenția și vă împiedică să respectați legislația rutieră și de siguranță.

Furnizăm serviciile la un nivel de aptitudine şi atenţie rezonabil din punct de vedere comercial şi sperăm că vă va face plăcere să le utilizaţi. Dar, există anumite lucruri pe care nu le putem promite în legătură cu serviciile.

De exemplu, nu vom fi răspunzători dacă, din orice motiv, site-ul nu este disponibil în orice moment sau pentru orice perioadă. Din când în când, putem restricționa accesul la anumite părți ale site-ului, sau întregul site, pentru utilizatorii care s-au înregistrat la noi. Sunteți responsabil pentru a face toate aranjamentele necesare pentru a avea acces la site. Sunteți, de asemenea, responsabil pentru asigurarea faptului că toate persoanele care accesează site-ul prin intermediul conexiunii la Internet sunt conștiente de acești termeni de utilizare, și că acestea sunt conforme cu ei.

Proprietate intelectuală

Întregul conținut de pe site si al cursurilor este fie deținut de noi, fie este licențiat pentru utilizarea de către noi. Tot ceea ce vezi sau citești pe site (cum ar fi imagini, fotografii, ilustrații, texte, și alte materiale) este protejat prin drepturi de autor la nivel mondial, proiectare, mărci comerciale și alte legi de proprietate intelectuală.

Utilizarea site-ul nu vă oferă niciun drept de proprietate intelectuală asupra acestuia sau asupra conţinutului pe care îl accesaţi. Nu aveţi dreptul de reproducere, transformare, distribuție sau comunicare publică ori de a pune la dispoziție în extras, de a reutiliza, retrimite sau de a utiliza în orice alt mod, prin orice mijloace sau proceduri, orice părți ale site-ului, conținutul sau serviciile, cu excepția celor permise de acești Termeni de utilizare, condițiile speciale sau atunci când li se permite să facă acest lucru de legislația în vigoare ori atunci când o autorizație explicită a fost furnizată de către titularul drepturilor relevante. Prezenţii Termeni şi condiţiile aferente nu vă acordă dreptul de a utiliza nicio marcă sau siglă din cadrul site-ului. Nu eliminaţi, nu ascundeţi şi nu modificaţi nicio menţiune legală afişată în cadrul sau împreună cu site-ul web.

Răspunderea pentru website-ul și serviciile noastre

În măsura permisă de lege, noi, furnizorii şi distribuitorii noștri nu vom/vor fi răspunzători pentru pierderile de profituri, venituri sau date, pentru pierderile financiare sau pentru daunele indirecte, speciale, subsecvente, exemplare sau punitive în legătură sau ca efect al utilizării site-ului. Utilizarea site-ului, conținutului sau serviciilor se face pe riscul dumneavoastră și totul este furnizat „ca atare“ și „așa cum este disponibil“, fără niciun fel de garanție, explicită sau implicită, inclusiv, dar fără a se limita la garanții implicite de comercializare, calitate satisfăcătoare, potrivire pentru un anumit scop și altele asemănătoare.

În limitele permise de lege, răspunderea totală a noastră, a furnizorilor şi a distribuitorilor noștri pentru orice reclamaţie în baza acestor Termeni şi a condiţiilor aferente, inclusiv pentru toate garanţiile implicite, se limitează la suma pe care ne-aţi plătit-o pentru utilizarea serviciilor (sau, la alegerea noastră, se limitează la a vă furniza din nou serviciile).

Noi, furnizorii şi distribuitorii noștri, nu vom fi în niciun caz responsabili pentru nicio pierdere sau pagubă care nu poate fi prevăzută în mod rezonabil.

Nu aveți dreptul să efectuați niciun act care ar putea afecta imaginea noastră, interese sau drepturi ori care ar putea deteriora, face inutil sau supraîncărca site-ul, sau care ar putea împiedica, în orice mod, normal utilizarea acestuia de către alți vizitatori ori de către noi.

Nu putem garanta non-existența unor viruși sau orice alte elemente care pot provoca modificări ale sistemelor de computer (hardware și software) sau la datele și fișierele conținute în sistemele dumneavoastră.

Utilizarea Serviciilor noastre pentru afaceri

Dacă utilizaţi serviciile noastre în numele unei companii, compania respectivă acceptă prezenţii Termeni şi condiţiile aferente. Compania respectivă ne va apăra şi ne va despăgubi pe noi, afiliaţii, funcţionarii, agenţii şi angajaţii noștri împotriva oricăror pretenţii, procese sau acţiuni rezultate din sau în legătură cu utilizarea Serviciilor sau cu încălcarea prezenţilor Termeni şi a condiţiilor aferente, inclusiv toate răspunderile sau cheltuielile rezultate din pretenţiile, pierderile, daunele, procesele, penalizările, costurile de judecată şi onorariile avocaţilor.

Despre prezenţii Termeni şi condiţiile aferente

Putem să modificăm prezenţii Termeni şi condiţiile aferente şi Termenii şi condiţiile suplimentare care se aplică unui Serviciu, de exemplu, pentru a corespunde schimbărilor survenite la nivelul legislaţiei sau al Serviciilor noastre. Consultaţi periodic Termenii şi condiţiile. Pe această pagină vom posta notificările privind modificările prezenţilor Termeni şi condiţiilor aferente. Vom posta notificările cu privire la modificarea Termenilor şi condiţiilor suplimentare în cadrul Serviciului în cauză. Modificările nu se vor aplica retroactiv şi vor intra în vigoare în termen de minimum 14 zile după postare. Totuşi, modificările aferente funcţiilor noi ale unui Serviciu şi cele din motive legale vor intra în vigoare imediat. Dacă nu sunteţi de acord cu modificările aduse Termenilor şi condiţiilor aferente unui Serviciu, vă sugerăm să întrerupeţi utilizarea Serviciului respectiv.

În cazul unei discrepanţe între prezenţii Termeni şi condiţii şi Termenii şi condiţiile suplimentare, vor prevala Termenii şi condiţiile suplimentare.

Prezenţii Termeni şi Condiţii reglementează relaţia dintre noi şi dvs. Aceştia nu creează niciun fel de drepturi pentru terţi beneficiari.

Dacă anumiţi termeni şi anumite condiţii se dovedesc a fi inaplicabili, aceasta nu va afecta restul Termenilor şi condiţiilor.

Dacă nu respectaţi prezenţii Termeni şi condiţiile aferente şi nu luăm măsuri imediate, nu înseamnă că renunţăm la drepturile pe care le avem (de exemplu, dreptul de a lua măsuri pe viitor). Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a introduce o acțiune împotriva dumneavoastră pentru încălcarea acestor Termeni de utilizare si a condițiilor aferente în fața unei instanțe competente.

În cazul litigiilor survenite din sau asociate cu prezenţii Termeni şi condiţiile aferente sau cu Serviciile, se va aplica legislaţia din România. Toate pretenţiile rezultate din sau în legătură cu prezenţii Termeni şi condiţiile aferente sau cu Serviciile vor fi judecate exclusiv de instanţele din Romania, iar dvs. sunteţi de acord cu jurisdicţia respectivelor instanţe.